เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม อาจทำให้การส่งสินค้าล่าช้าบางพื้นที่ 

 


สินค้า